ขัดสีรถยนต์ Subaru Forester สีเขียว แก้ปัญหาคราบน้ำที่สีรถยนต์

Subaru Forester สีเขียว คันนี้เจ้าของดูแลรถค่อนข้างดี เพิ่งออกรถมาไม่นานมาก หลังล้างรถมีการเคลือบสีจาก Wax แบรนด์ชั้นนำอยู่ตลอด แต่เนื่องจากบริเวณที่จอดรถเวลาฝนตก ฝนจะสาดที่หน้ารถ ทำให้บริเวณฝากระโปรงรถเปียก และไม่ได้ทำการล้างนำ้ฝนออกและเช็ดแห้ง ทำให้เกิดคราบน้ำบริเวณฝากระโปรงรถ หลายจุด

เนื่องจากในน้ำนั้นจะมีตะกอน เวลาแห้งทำให้ตะกอนติดบนรถสีรถยนต์ ล้างธรรมดาไม่ออก หากรถโดนน้ำไม่ว่าจะจากน้ำฝนหรือน้ำปะปา เราควรทำความสะอาดและเช็ดแห้งทุกครั้งเพื่อป้องกันคราบน้ำ แต่หากคราบน้ำนั้นเกิดแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการขัดสีรถยนต์ โดยคราบจะเป็นลักษณะเป็นด่างดวงๆ จุดๆ ไม่ควรทิ้งไว้นาน เพราะหากคราบฝังติดกับสีรถยนต์นานเกิดไปอาจขจัดคราบออกได้ยากกว่าปกติ